Stor minskning vecka 46. Antalet resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland minskar. Resandet under vecka 46 var 43 procent lägre än samma vecka förra året. Under hösten har resandet varit 30-35 procent lägre än förra hösten.

Västtrafik fortsätter att uppmana till försiktighet i kollektivtrafiken. Att bara resa om det är nödvändigt, att hålla avstånd och att försöka undvika att resa i rusningstrafik. Statistik från Västtrafik visar att resandet minskat sedan pandemin bröt ut, jämfört med förra året. Vecka 46 var minskningen 43 procent jämfört med samma vecka förra året.

Inga veckosiffror för Göteborg

Under hösten har resandet varit 30 till 35 procent lägre än förra året. Under vecka 44 var minskningen 37 procent och för vecka 45 minus 40 procent. Västtrafik har svårt att uttala sig säkert om vad det beror på. Men under vecka 44 kom hårdare råd och restriktioner och det är rimligt att tro att resenärerna tagit till sig dem.

Det finns inga nedbrutna siffror för Göteborg per vecka. Däremot finns det månadsvis för Göteborg, Mölndal och Partille. Enligt Mette Ramquist, presschef på Västtrafik, är det vanskligt att bryta loss Göteborg eftersom det går så många linjer över kommungränserna att det är att uppfatta som ett sammanhängande storstadsområde.