Pandemin har satt spår i resandet. Under 2020 reste vi 17 procent mindre än året innan. Den största minskningen står kollektivtrafiken för med 31 procent. Det visar trafikkontorets statistik över resandet i Göteborg.

När år 2020 summeras blir det tydligt hur mycket vårt resande påverkats av pandemin. Det totala resandet minskade med 17 procent och framförallt märktes det i antalet resor med kollektivtrafik. Dee minskade med 31 procent mot året innan.

Bilresorna minskade med åtta procent och resorna till fots bedöms ha minskat med cirka 24 procent. Den enda ökningen står cykelresor för som gick upp med ungefär åtta procent.

Positiva effekter på trängsel och utsläpp

– För att det hållbara resandet ska fortsätta sin positiva utveckling behöver göteborgarna återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Samtidigt måste de som valt att cykla uppmuntras att fortsätta att göra det, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Trots att förra årets fördelning mellan olika färdmedel resulterade i en lägre andel hållbara resor har det minskade resandet ändå haft en positiv nettoeffekt.

– Eftersom 2020 har varit ett speciellt år då det totala resandet minskade så mycket har effekterna på trängsel och utsläpp varit positiva, säger Annika Nilsson.