Under förra året skadades 285 personer svårt i Göteborgstrafiken. Det är en minskning jämfört med 2005, då 325 drabbades av svåra skador. Antalet döda i trafiken ligger dock kvar på samma nivå, tio personer, visar preliminära siffror.

– Antalet omkomna är ganska konstant de senaste åren, där är det svårt att komma så mycket lägre, även om vi strävar mot Nollvisionen, säger Suzanne Andersson, trafiksäkerhetssamordnare på trafikkontoret i Göteborg.

Fick NTF:s Guldtriangel

– Men det är glädjande att vi kan skönja en minskning bland de svårt skadade, en minskning som vi sett under några år.

Göteborg har sedan 80-talet haft en för landet unik utveckling av antalet döda och svårt skadade i trafiken. Under åren 1985-1989 dödades eller skadades svårt 624 personer per år i genomsnitt. Den siffran har nu alltså halverats, trots att trafiken ökat. Göteborg har utnämnts till något av nationell förebild och ”svensk mästare i trafiksäkerhetsarbete.”

Under 2006 belönades trafikkontoret också med NTF:s Guldtriangel för sitt arbete med trafiksäkerhet för barn och ungdom och Suzanne Andersson tror att Göteborg fortfarande ligger mycket bra till.

– Idag har glädjande nog många andra kommuner ett bra arbete för trafiksäkerhet. Men helt klart ligger vi i framkant och har en position att försvara, säger hon.

Framgångsreceptet har framför allt gått ut på att sänka hastigheterna med hjälp av till exempel vägbulor och att bygga bort farliga miljöer, till exempel korsningar där bilar möter gående och cyklister.

Bra med låga hastigheter

– Vi känner att det arbete vi håller på med, att säkra låga hastigheter, är en bra väg att gå. Där bilar möter gång- och cykeltrafikanter ska hastigheten inte vara högre än 30 km/tim och i korsningar där fordon möter fordon ska det vara max 50, det är en grundbult i Nollvisionen, säger Suzanne Andersson.

– Korsningsolyckor kan få svåra konskvenser, så vi kommer att fortsätta att satsa på fler cirkulationsplatser. Och arbetet med säkrare miljöer kring buss och spårvagnshållplatser är
också viktigt.

Trafiknämnden antog 2004 målet att antalet dödade och svårt skadade ska minska med 50 procent till år 2010, räknat från ett medelvärde för åren 2000-2004. Medelvärdet var då 357 personer.

Vill testa nya metoder

-Ett tufft mål, men vi strävar efter att nå det också. Fast i så fall behöver vi göra mer än att sänka hastigheterna. Exakt vad det kan bli, jobbar vi nu med i vårt nya trafiksäkerhetsprogram, säger Suzanne Andersson.

– Vi har kommit långt med hastighetssäkringen och arbete med säkerhet för fotgängare och cyklister, så där ska arbetet fortsätta. Men bland bilisterna ökar antalet svårt skadade, så för dem måste vi göra något mer, kanske testa en del nya metoder framöver. Vi får återkomma till vad det kan bli, avslutar Suzanne Andersson.

Det nya trafiksäkerhetsprogrammet ska vara klart i år och ersätter ett tidigare från 1992.

Fakta | Trafikdödade i Göteborg

Under 2006 omkom tio personer i Göteborgstrafiken:
• Tre kvinnor och sju män
• Ålder 19-79 år
• Fem bilförare
• En bilpassagerare
• En medelålders mopedist i singelolycka
• Två fotgängare omkom, en i olycka med spårvagn och en med buss
• Tre män och en kvinna var under 30 år, alla fyra i personbil
• Tre personer omkom i singelolyckor med bil
• Fem omkom på det kommunala vägnätet och fem på det statliga