Fler provisoriska platser på gång. Drygt 650 nya pendelparkeringsplatser har byggts runt Göteborg den senaste tiden, men de flesta av dem blir upptagna redan tidigt på morgonen. Men det är inte bara pendlarna som jagar platser, även trafikkontoret söker med ljus och lykta efter lediga markbitar att hyra för nya parkeringsplatser.

– Man kan säga att det har varit några extremt stressiga månader, säger Bo Andersson på trafikkontoret, och inget talar för att det blir särskilt mycket lugnare framöver.

Behovet av pendelparkeringar har länge varit stort på sina ställen, men i och med trängselskattens införande har det formligen exploderat. De drygt 650 nya parkeringsrutor som hittills tillkommit vid busshållplatser runt Göteborg har varit smockfulla under det nya årets första arbetsdagar.

Provisoriska kan bli permanenta
– Västtrafik har själva drygt 1 300 permanenta pendelparkeringsplatser och vi på trafikkontoret gör hela tiden allt vad vi kan för att ta fram nya, provisoriska platser. De vi skapat hittills har tillfälliga bygglov till 30 juni 2014, sedan är det möjligt att en hel del av dem blir permanenta, men det vet vi inte riktigt än, säger Bo Andersson.

På några ställen, som vid ÖIS-gården vid Delsjöns hållplats, har vintervädret försenat arbetet med att asfaltera parkeringsytorna, vilket gjort att de 100 nya platserna ännu inte har kunnat tas i bruk. På andra ställen har byggloven överklagats i flera instanser, vilket också försenat byggandet.

Hyr privat mark
– Men vi jobbar på att få till ytterligare 50 platser vid Eriksdal i Kungälv och 30 platser vid Lilleby i Torslanda. Vid Säve station hoppas vi få hyra privatägd mark och i Skra Bro i Björlanda söker vi kontakt med fotbollsklubben för att eventuellt få hyra deras färdiga parkeringsplatser dagtid. Alla som har en bit mark som kan lämpa sig för en pendelparkering är välkomna att höra av sig, säger Bo Andersson på trafikkontoret.