Skolelever i Göteborg har tillsammans gått, cyklat och åkt kollektivt motsvarande 2,2 varv runt jorden. Det har besparat världen 17,5 ton koldioxid. Under året har 2.000 elever deltagit i Trafikkontorets satsning På egna ben.

Det är tredje året som satsningen görs. Syftet är att förändra barnens resvanor och minska på bilskjutsandet. Förutom att spara miljön, ger satsningen också bättre hälsa och trafikmiljö.

Den vinnande klassen, klass 5A från Gamlestadsskolan, gick och cyklade en sträcka motsvarande Göteborg-Liege. Klassen belönas med en övernattning i Universeums akvariehall med hajar simmande ovanför huvudena.