Den första klar för trafik nästa höst. Det finska båtvarvet Uudenkaupungin Työvene Oy vann Västtrafiks upphandling och får bygga två färjor som ska gå i skytteltrafik över älven. Skyttlarna tar 300 passagerare varav 80 med cykel och byggs så att passagerarna kan stiga på i båda ändar. Båtarna behöver alltså inte vända vid bryggorna vilket förkortar restiden.

– Vi ser ett stort behov av en snabb och smidig älvskytteltrafik. För att klara ett ökat resande behövs nya färjor som är anpassade för fler resenärer med cykel, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för båttrafiken på Västtrafik.

Den första av färjorna, som ska köras av Styrsöbolaget, är klar att sättas i trafik hösten 2014.