Rivstart i januari. När cirka 30 000 medarbetare på Göteborgs stadsdelsförvaltningar från nyår fick möjligheten att boka en personalcykel med hyresavtal var det tydligt att många gått och väntat. 25 stycken har redan tagit chansen.

Det var hösten 2012 som kommunfullmäktige fattade beslut om att införa en cykelförmån för alla anställda inom Göteborgs Stad. Förmånen består av två delar: dels en personalcykel som man själv bekostar via en månadsavgift, men också ett cykelbidrag på maximalt 1500 kronor som arbetsgivaren står för.

– Vid nyår hade vi drygt 100 cyklar ute. Flitigast har medarbetare på social resursförvaltning varit tätt följda av kulturförvaltningen, idrott- och förening och stadsledningskontoret. Men i förhållande till antalet anställda tror jag att vi på gatubolaget ligger i topp, säger projektledaren Mats Pervik som själv blivit så biten att han cyklar till jobbet varje dag och håller sig med såväl landsvägscykel som moutainbike.

25 nya spekulanter redan i januari
Redan under det nya årets fyra första veckor har 25 nya cykelspekulanter anmält sitt intresse, och mycket talar för att 2014 blir året när den nya satsningen får sitt stora genombrott.

– Jag tror nog att det lossnar rejält framåt vårkanten. Jag gissar på någonstans mellan 500 och 1000 nya personalcyklar i år och sedan kan det nog fortsätta att öka år för år, säger Mats Pervik.

Medarbetaren går till en av de butiker som Göteborgs Stad knutit avtal med och väljer ut den cykel han eller hon är intresserad av. En offert skickas från butiken till Mats Pervik som i sin tur skickar avtalet till medarbetarens chef.

Efter klartecken från medarbetarens chef bekräftar Mats Pervik beställningen hos handlaren där medarbetaren sedan själv hämtar ut sin nya cykel.

– Ett nettoavdrag görs varje månad på medarbetarens lön och redan från början fastsälls också till vilket pris medarbetaren kan köpa loss cykeln efter tre år. Om cykeln inte köps loss kan vi låta den gå tillbaka den till handlaren, säger Mats Pervik.

Var femte är en elcykel
Hittills har var femte cykel varit en elcykel, och gemensamt för de flesta inköp är att det förefaller vara kvalitetsmedvetna medarbetare som valt att ingå avtal. Medelpriset ligger runt 8000 kronor.

Göteborgssatsningen har redan väckt intresse från andra kommuner.

– Malmö hörde sig för redan i fjol och så sent som i förra veckan ville Tyresö veta mer om hur det hör fungerar, säger Mats Pervik.

Cykelbidraget om 1500 kronor kan medarbetare utnyttja även om de inte ingått avtal om en personalcykel.