Ingen ökning i kollektivresandet. Bilpendlandet till Göteborg ökade igen under 2014, efter att ha minskat när trängselskatten infördes 2013. Kollektivtrafiken ökade inte alls förra året, visar trafikkontorets årsrapport.

Under 2014 ökade biltrafiken på Göteborgs infartsleder med 2,2 procent och är nu tillbaks på samma nivå som 2012.

– Exakt varför ökningen av biltrafiken ser ut som den gör, är svårt att förklara, säger Karin Björklind, analytiker på trafikkontoret.

– Bilresandet påverkas mycket av faktorer som konjunktur, arbetslöshet och förstås av bensinpriset. Även på nationell nivå redovisar Trafikverket en generell ökning av biltrafiken.

Trafiken minskar mest i city
– Så det är svårt att säga vad som hade hänt i Göteborg om vi inte hade haft trängselskatten, säger Karin Björklind.

På de stora lederna ökar alltså bilresandet, men det minskar i de centrala delarna av Göteborg, en utveckling som pågått sedan slutet av 1980-talet.

Under 2014 minskade bilåkandet i centrala staden med 1,8 procent. Det motsvarar 4000 fordon och innebär att 211 400 bilar kör i centrum under ett vardagsdygn.

Allra mest minskar biltrafiken i city, innanför Vallgraven, där minskningen är hela sju procent under 2014. Där kör nu 33 600 bilar per dygn, vilket ska jämföras med mer än 96 000 för 25 år sedan.

Trenden består
Under 2013 inträffade ett trendbrott i resandet i Göteborg. Då sjönk biltrafikens andel till 45 procent. Så låg har den andelen inte varit sedan slutet av 1960-talet. Och biltrafikens andel låg kvar på samma nivå under 2014, trots den lilla ökningen i bilpendling.

Trafiknämnden fick en redovisning av Göteborgs trafikstatistik för 2014 på torsdagen. I stort är det inga drastiska rörelser, utan de stora förändringar som inträffade under 2013 ligger fast.

– Under 2012 och 2013 gjordes många och stora åtgärder, till exempel infördes trängselskatten och kollektivtrafiken utökade sitt utbud. Då såg vi stora effekter, men under 2014 hände det inte lika mycket, konstaterar Karin Björklind.

– Och händer det inte mycket, förändras inte resandet, utan det ligger ganska still. Resandet är svårt att påverka, vi vill gärna hålla fast vid våra rutiner.

Spårvagnssiffror bygger på antalet stämplingar
Resandet i kollektivtrafiken låg alltså kvar på samma nivå som 2013, även om de olika trafikslagen uppvisar skillnader: Bussar plus 4 procent, färjor plus 15 procent medan spårvagnsresandet minskat med 2,5 procent.

Det sistnämnda kan förklaras av att många spårvagnar var tagna ur trafik på grund av rostproblem och ombyggnader under 2014. Men det kan också bero på osäkerhet i mätningarna.

– Minskningen för spårvagnstrafiken är osäker, eftersom siffrorna bygger på antalet stämplingar. Man måste ju inte stämpla vid byten och i fullsatta spårvagnar är det inte lika lätt att komma åt att stämpla som i bussarna.

Nya siffror i höst
– Vi väntar med spänning på att Västtrafik ska få ett annat system att räkna passagerare, säger Karin Björklind.

Hon ser också fram emot den stora resvaneundersökning som genomfördes i Göteborg och andra orter under 2014 av den statliga myndigheten Trafikanalys. Den blir klar efter sommaren.

– Det ska bli mycket intressant. Den blir direkt jämförbar med en likadan resvaneundersökning som gjordes 2011, med lite nya metoder. Så i höst får vi mer säkra siffror och analyser, säger Karin Björklind.