Färre tunga transporter i city. Stadsleveransen har i fyra månader kört ut med elbil och lämnat mindre leveranser till åtta butiker kring Domkyrkan. Nu utökas provverksamheten till att omfatta nästan alla butiker längs Korsgatan. På sikt hägrar hela området mellan Östra och Västra Hamngatan.

Syftet med pilotprojektet är att begränsa antalet tunga godstransporter på innerstadens gågator. Leveranserna till de åtta första provbutikerna har gått bra. Nu har ribban höjts och idag omfattas nästan samtliga butiker längs Korsgatan.

– Vi samarbetar med de större transportörerna, som hjälper oss att sortera ut paketleveranserna för en hel gata. De kör dem till vår godsmottagning istället och så tar vi över därifrån. Nästan alla butikerna längs gatan har skrivit en på fullmakt om det, säger projektledare Anna Rendahl.

Tjänsten är kostnadsfri under pilotperioden och responsen från butikerna har varit god.

– De tycker att det är väldigt trevlig service – det är för övrigt Securitas som bemannar tjänsten idag. Och så är det många som tycker att själva elbilen är ett trevligt inslag i stan.

Unik i Norden
På sikt hoppas Anna Rendahl få ett så bra samarbete med transportörerna att Stadsleveransen kan arbeta med hela området kring Domkyrkoplan: Från Östra Hamngatan till Västra, från Saluhallen till Hamnkanalen.

– Då blir det betydligt färre tunga lastbilar inom området efter klockan 10. Målet är att hitta en affärsmodell där butikerna inte heller i fortsättningen ska behöva betala – utom för extra service.

Göteborgs Stad är ensam om denna typ av verksamhet i Norden. Stadsleveransen har väckt stort intresse såväl nationellt som internationellt. Flera studiebesök från andra europeiska städer är inbokade under året.