Fler människor med funktionshinder ska i ett försök få rätt till kommunal färdtjänst. Kommunfullmäktige beslutade i förra veckan att de som har ett funktionshinder som varar i minst ett halvår, till exempel en strokedrabbad, har rätt till färdtjänst. Tidigare var gränsen ett år.

Runt om i landet har det förekommit kritik att människor som har ett tillfälligt handikapp inte i tillräckligt stor utsträckning får rätt till kommunal färdtjänst. Lagen säger inget om hur länge en person måste ha ett handikapp för att få färdtjänst. Men landets länsrätter har i domar pekat på att sex månader är en lämplig tid.

Göteborgs Stad har tidigare tillämpat regeln att en person måste ha en funktionsnedsättning som varar i minst ett år för att få rätt till färdtjänst. Senast i maj kommer nu istället sex månader att gälla. Det är ett försök som ska pågå i ett och ett halvt år och sedan utvärderas.

– Jag uppskattar att det rör sig om cirka ytterligare 100 personer som nu får färdtjänst, säger Bo I Jonsson, färdtjänstdirektör i Göteborg.

Det kan till exempel vara patienter som drabbats av stroke som ofta blir bra igen efter ett halvår till ett år, men som har stora besvär i början och då kanske behöver färdtjänst. Ett annat exempel är höftledsopererade personer.