Järnvägspendeln utökas. Green Cargo utökar nu godstågstrafiken mellan Göteborg och Oslo från en till fyra gånger i veckan. Förutom att utökningen ger snabbare transporter avlastar den också den hårt trafikerade E6:an vilket i förlängningen ska ge miljövinster i form av minskade utsläpp.

Den utökade förbindelsen är ett samarbete mellan Green Cargo, norska CargoNet och APM Terminals som driver containerterminalen i Göteborgs Hamn sedan två år tillbaka.

Totalt lämnar ett 25-tal pendlar Göteborg varje vecka för transporterna ut i landet, till platser från Sundsvall i norr till Åhus i söder.