Tätare turer från 2 maj. Flexlinjen Centrum har blivit lite mindre, vilket gör att fler får resa med de populära bussarna, som nu kör en gång i halvtimmen i stället för en gång i timmen.

Nyordningen infördes i måndags, 2 maj, och beror på att Centrum var en av de första flexlinjerna som startades.

Därför blev dess område stort, men numera finns andra flexlinjer, till exempel Majorna-Linné och Mölndal, som överlappar med Centrum på flera håll och därför behövs en del finjusteringar för att trafiken ska vara effektiv.

– Området som bussarna kör i blir lite mindre. Fler i Centrum får chans att resa när de vill i stället för att några få får möjlighet att åka långt, säger Cecilia Johansson, kommunikatör på Färdtjänsten.

Nya stopp vid Operan och Järntorget
Sju mötesplatser av totalt 120 försvinner när området blir mindre. Till exempel blir det inte längre möjligt att åka ända till Mölndals sjukhus utan byte. Nu får man i stället byta till Flexlinjen Mölndal vid Sahlgrenska.

Däremot har det tillkommit en mötesplats vid Göteborgsoperans entré och en på Järntorgsgatan 8 mitt emot Folkets hus på Järntorget.

Antalet bussar som kör i Centrum är oförändrat, fyra stycken. Men eftersom området nu blir mindre, kan de köra i halvtimmestrafik mellan kl 8 och 17.30 på vardagar. Tidigare gick sista bussen kl 17.