Miljardupphandling klar. Göteborgs Stad är nu klar med sin stora upphandling av färdtjänstresor. Sex bolag delar på det fyraåriga miljardkontraktet, som bland annat innebär minimilöner, fler kvinnliga förare och fossilfria personbilar år 2018.

Avtalet gäller från 1 juli 2016 till 1 februari 2020 och omfattar trafik med 459 fordon, både personbilar och rullstolsbussar. Det omfattar två steg:

I första steget, 1 juli 2016, lanseras cirka 225 fordon som är profilerade med ett grönt tema. Dessa kommer enbart att köra på uppdrag av Göteborgs Stad Färdtjänsten.

Enbart fossilfria personbilar från 2018
– Att fler förare kör på heltid för färdtjänsten innebär att vi kvalitetssäkrar fler välutbildade förare, säger Peter Norling, trafikchef på färdtjänsten.

Steg två tas 1 februari 2018. Då kommer ännu fler fordon att köra på heltid för färdtjänsten. Och samtliga 358 personbilar som ingår i upphandlingen, kommer då att köra på fossilfria bränslen, till exempel biogas eller el.

– Vi ville gärna att även rullstolsbussarna skulle vara fossilfria, men i dagsläget finns inga som går att köra helt fossilfritt, det byggs inga såna fordon, säger Peter Norling.

Avtalet innebär en bonus till de företag som klarar att köra fossilfritt även med rullstolsbussar i framtiden, till exempel med hjälp av dieselbränslen som tillverkas av fossilfria råvaror.

Tre elbilar på prov
– Bränslet HVO kan framställas av avfall från slakterier eller skogsindustrin. Idag finns inte så mycket på marknaden, men vi hoppas på det i framtiden, säger Peter Norling.

Det nya avtalet innebär också att Göteborg för första gången har rena elbilar i färdtjänsten. Tre elbilar kommer att köras av Sandarna Transporter, ännu är det inte klart var de sätts in.

– Vi får ofta höra att det är svårt att köpa in elbilar eftersom de inte har så bra räckvidd. Nu får vi ett test på om det kan fungera och det kommer vi att följa med stort intresse, säger Peter Norling.

Att avtalet ”klickar in” i två steg, beror främst på att branschen behöver tid på sig för att skaffa nya, mindre miljöstörande fordon.

Ställde ovanligt tuffa krav
– De måste få en rimlig omställningstid. Och det är ju inte bra för miljön om man på kort tid skulle byta ut flera hundra av dagens taxibilar och ersätta dem med andra, säger Peter Norling.

I upphandlingen – som pågått under lång tid – ställde färdtjänsten ovanligt tuffa krav på hållbara fordon, ökad jämställdhet mellan könen och schyssta arbetsvillkor, bland annat att förarna måste ha en arbetsskadeförsäkring.

Fortfarande har Peter Norling inte hört talas om att lika hårda krav ställts på andra håll i landet.

– Nej, inte i vår bransch, men jag vet att byggbranschen i Malmö också satt upp tuffa villkor. Vad gäller kravet på jämnare könsfördelning i förarkåren vågar jag påstå att vi är helt unika i Göteborg.

Bonus till bolag med minst 15 procent kvinnor
– Men jag kan inte se nån anledning till att branschen ska vara så mansdominerad som den är, 97 procent män!

I det nya avtalet ger bonus till företag som når upp till 15 procent kvinnliga förare.

– Jag tror att en jämnare könsfördelning leder till ökad trygghet och bättre bemötande för våra resenärer. Alla förändringar i avtalet syftar till att resenärerna ska få en trygg och säker resa, säger Peter Norling.

De största förändringarna jämfört med dagens avtal är att förarna får schyssta villkor, bland annat genom en garanterad minimilön, 19 000 kronor för den som kör på provision. Förarna får också försäkringar i jobbet och dessutom skapas en ”karriärtrappa” som förarna kan avancera i.

Helt klart är det inte med kontrakten ännu. Torsdagens beslut att ge uppdragen till de sex bolagen kan nu överklagas i tio dagar.