Nio av tio resenärer är nöjda med kollektivtrafiken i Göteborg. Det visar Göteborgs Spårvägars senaste resenärsundersökning. Jämfört med motsvarande mätning förra året har andelen nöjda resenärer ökat med sex procentenheter, från 85 till 91 procent.

I slutet av juni fick 900 resenärer vid hållplatserna Frölunda Torg, Brunnsparken och Hjalmar Brantingsplatsen svara på tre frågor om hur de upplevde sin senaste resa.

Så många som 91 procent var nöjda med sin resa. De motiverade sina positiva omdömen med att fordonet kom i tid, allt fungerade som det skulle, resan gick fort, förarna var trevliga och resan lugn, bekväm och trygg.

De flesta som inte var nöjda hade synpunkter på trängsel, fordonets ålder eller klimatet.

Undersökning fyra gånger per år

84 procent av resenärerna upplevde förarens bemötande som bra. Resten, 16 procent, klagade på ryckig körning, ingen information vid försening, häftiga inbromsningar eller otrevligt tilltal.

Göteborgs Spårvägar genomför resenärsundersökningar fyra gånger per år. Under hösten genomförs mätningar i september och december.

– Det är ett jättebra sätt för oss att få direkt återkoppling från resenärerna. Resultatet sprids internt och ligger till grund för vårt förbättringsarbete, säger Åsa Berndtson, kommunikationschef på Göteborgs Spårvägar.