Trendbrott med fler måttligt skadade cyklister. Under flera decennier har antalet döda och skadade i Göteborgstrafiken minskat. Men nu sker en ökning av andelen olyckor med oskyddade trafikanter – och det är framförallt cyklisterna som drabbas.

Under förra året ökade antalet cyklister med 22 procent jämfört med 2012. Det är också gruppen cyklister som står för den största delen av ökningen av måttligt skadade under 2013. En mindre ökning noteras också bland påkörda fotgängare.

De flesta cyklister som skadas gör det i en singelolycka.

– Det är viktigt att vi nu följer upp och tar reda på mer kring den ökning av oskyddade trafikanter som vi nu ser, säger Suzanne Andersson, chef för strategisk planering på trafikkontoret.

Underlaget viktigast för säkerheten
Undersökningar visar att skötseln av cykelbanorna och underlaget är viktigast för cyklisternas trygghet och säkerhet – att inte asfalten är ojämn och att cykelbanorna hålls rena från snö.

– Kommande vinter ska vi utöka antalet cykelbanor och vara snabbare med att sopa upp gruset, säger Suzanne Andersson.

Göteborg har som mål att tredubbla cyklandet fram till 2025. Samtidigt ska antalet skadade i trafiken minska från 300 till 75 under kommande femårsperiod, enligt Göteborgs trafiksäkerhetsprogram.