Hyrda platser löser bristen temporärt. För att skapa fler pendelparkeringsplatser har trafikkontoret hyrt 100 platser vid Amhults resecentrum och 39 platser vid hållplatsen Radiomotet. Detta i väntan på fler permanenta p-platser som byggs vid Hällsviksvägen, Beryllgatan, Hästebäck och Billdals kyrka.

Nu går det alltså att parkera gratis i p-huset på adressen Postflyget 4 vid Amhult. Trafikkontoret har hyrt 100 platser, ett tillskott till dagens 60 platser som inte räcker till. Detta är en lösning i väntan på utbyggnaden av pendelparkeringarna vid Hällsviksvägen där antalet platser tredubblas jämfört med dagens 42. Arbetet beräknas vara klart någon gång under nästa år. Trafikkontoret hyr tills vidare också 39 platser vid Radiomotet i Västra Frölunda.

Förutom i Torslanda och Västra Frölunda planerar trafikkontoret för fler utbyggnader av pendelparkeringar, bland annat vid det kommande resecentrumet i Angered, i Lilleby, Skra Bro och Gunnilse.

Under förra året blev pendelparkeringarna Klareberg och Olofstorp Västra klara vilket gav ett tillskott på cirka 150 nya platser.