Färdtjänstens upphandling av trafik med rullstolsbussar är fortfarande inte klar. I veckan beslutade kammarrätten att skicka tillbaka ärendet till länsrätten. Samtidigt har ärendet överklagats ända upp till regeringsrätten.

– Så länge processen pågår tvingas vi direktupphandla, vilket på sikt kan fördyra trafiken. Men det viktigaste är att ingen av våra resenärer blir lidande. Vi måste säkerställa att trafiken är trygg och säker, säger Roland Jenssen, chef för avtal och tjänster på Färdtjänsten i Göteborg.

”Inte blivit objektivt bedömda”

Förra våren gjorde Färdtjänsten i Göteborg en ny upphandling av trafiken med rullstolsbussar. En affär på ungefär 400 miljoner under en femårsperiod.

Det resulterade i att Göteborgs spårvägar, som kört färdtjänsten sedan 1967, inte fick sitt avtal förlängt. Efter att Göteborgs Spårvägar överklagat upphandlingen gjordes den om. Men inte heller denna gång fick bolaget vara med. Istället vann Taxi Kurir, Sandarnas transporter, Majvallens Taxi och Orusttrafiken.

Det nya avtalet skulle träda i kraft 1 april 2005. Göteborgs Spårvägar valde då att överklaga till länsrätten. Det gjorde också Göteborgs Buss som åkte ur affären i den andra upphandlingsomgången.

– Vi har inte blivit objektivt bedömda när det gäller kriterier för kvalitet och erfarenhet, hävdar Pierre Modini, affärsområdeschef på Göteborgs Spårvägar.

Åter till länsrätten

I slutet av januari kom länsrättens dom: Upphandlingen måste göras om. Processen har pågått så lång tid och eftersom inget giltigt avtal ingåtts är de tävlande bolagen inte längre bundna vid sina anbud. Det beslutet ville Färdtjänsten att nästa instans, kammarrätten, skulle pröva.

Och i veckan kom kammarrättens dom. Den ger Färdtjänsten rätt. Man bedömer att det finns ett giltigt avtal i och med att de aktuella leverantörerna fått reda på att deras anbud antagits. Men de rättsliga turerna är långt ifrån slut.

Kammarrätten väljer att återförvisa målet till länsrätten. Den här gången handlar det bland annat om bedömning av utvärdering av kvalitetskriterier. Något som Pierre Modini på Göteborgs Spårvägar välkomnar.

Inväntar regeringsrättens besked

– Det är bra att utvärderingen av kriterierna nu prövas, något som länsrätten inte gjorde i sin tidigare dom, säger han.

Samtidigt har en ny överklagan lämnats in. Det är Göteborg Buss som vill att regeringsrätten ska pröva kammarrättens dom. Hur länge det dröjer innan de rättsliga turerna rullat färdigt är oklart.

– På länsrätten är ärendet prioriterat, där vill man fatta beslut innan sommaren. Men länsrätten måste först invänta besked från regeringsrätten – om den väljer att ta upp ärendet kan det dröja ytterligare, säger Roland Jenssen.

Nuvarande direktupphandling gäller fram till siste januari 2006. De som kör idag är Connex, Taxi Göteborg, Sandarnas transporter, Taxi Kurir, Göteborg Buss, Spårvägen samt Leja Touring.