Fler utnyttjar Västtrafiks resegaranti. Under förra året betalades 5,5 miljoner ut i resegaranti för sammanlagt 65.500 förseningar. Framförallt är det problemen i tågtrafiken som drabbar resenärerna.

Västtrafiks resegaranti innebär att resenären får ersättning för till exempel taxiresor när han eller hon blir minst 20 minuter sen för att tåget, spårvagnen eller bussen är försenad. Det maximala ersättningsbeloppet är 300 kronor per resenär och tillfälle.

Förra året ökade antalet resegarantiärenden med drygt 20 procent – från 54.000 till 65.500. Det totala ersättningsbeloppet var 5,5 miljoner, vilket är 800.000 kronor mer än för 2006.

Västtrafik tog emot 100.000 synpunkter

Även antalet synpunkter ökade under samma period. Västtrafik fick ta emot ungefär 100.000 synpunkter, vilket är 15.000 fler jämfört med året innan. De flesta handlade om driften av trafiken. Så många som 62.000 var klagomål om förseningar och uteblivna turer. Motsvarande siffra för 2006 var 51.000.

– Vi har nu den största resandeökningen någonsin vilket har gjort att vi har och har haft kapacitetsbrist på våra fordon, säger Ville Mark, vice VD på Västtrafik.

Banverket ska förbättra för tågtrafiken

Precis som under 2006 var resenärerna på Alingsåspendeln, regionaltåget mellan Göteborg och Skövde, Kungsbackapendeln, Bohuståget och regionaltåget mellan Göteborg-Trollhättan-Vänersborg värst drabbade.

Det beror på att spåren utnyttjas så mycket att störningar blir omfattande om det inträffar ett fel.

– Banverket har nu tagit initiativ till en treårig kvalitetshöjande satsning, Kraftsamling Väst, för att förbättra situationen för tågtrafiken. Det är ett samarbete med Västtrafik och berörda tågoperatörer, säger Ville Mark.

Fotnot:
Varje år görs 200 miljoner delresor med Västtrafik.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland och ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen.