Uppföljning av trängselskatten. Resandet med kollektivtrafiken i Västra Götaland ökade med en procent förra året. Och trots trängselskatten fortsätter biltrafiken att öka, förra året med en till två procent. Historiskt sett har det aldrig varit billigare att köra bil.

– Bensinpriset har gått ner och bränsleförbrukningen är mycket lägre idag än förr, det förklarar varför det faktiskt aldrig varit så billigt att köra bil som nu, sa Roger Vahnberg, vice vd för Västtrafik vid en pressträff på fredagen.

Västsvenska paketets organisation presenterade då utvecklingen av bil- och kollektivtrafiken under 2015. Det var den fjärde och sista uppföljningsrapporten efter införandet av trängselskatten i Göteborg 1 januari 2013.

175 bussar mer
Roger Vahnberg var glad åt att kollektivtrafiken ökat med en procent, även om det inte låter så mycket.

– Vi rör oss med stora tal här: 280 miljoner resor per år, så en procents ökning innebär 175 fullsatta bussar per dag.

– Mest ökade stombussarna i Göteborg, som gått bra ända sedan trängselskatten infördes. De ökade 7 procent förra året, medan expressbussarna ökade 2 procent.

Spårvagnstrafiken i Göteborg ligger på oförändrad nivå, men svarar för största mängden resor; 113 miljoner under 2015.

Målet i sikte
På lång sikt har Västtrafik som mål att fördubbla resandet från 2006 till 2025.

– Hittills har vi ökat med 40 procent sedan 2006, en av de största ökningarna i Sverige. Så vi ligger på linjen att nå målet fördubblat resande till 2025, sa Roger Vahnberg.

Även biltrafiken ökade allstå förra året. Antalet passager under betaltid genom betalstationerna ökade med fyra-fem procent, men är sju-tta procent lägre än under 2012, innan trängselskatten infördes.

– Trängselskatten har fortfarande en effekt. Men ju mer tiden går, desto svårare blir det att bedöma vad trafikutvecklingen beror på, sa Karin Björklind, enhetschef på trafikkontoret.

Stort pussel
– Det finns så många faktorer som påverkar vårt resande; åtgärder i vägnätet, befolkningsökning, barnkullarna, sysselsättningen, bensinspriser och mycket annat.

– Ett stort pussel och allt hänger ihop, sa Karin Björklind.

I centrala Göteborg ökade biltrafiken både på Göta älvbron och Älvsborgsbron, men minskade något i Tingstadstunneln.

Även på infartslederna har biltrafiken ökat under 2015, jämfört med 2014. Och därmed också restiderna för bilpendlarna. Särskilt på E 45 har trafiken ökat. Mycket biltrafik flyttade dit på grund av vägarbeten på E 6 norr.

Skadligt buller
Vid pressträffen presenterade Västsvenska paketet också en undersökning av trafikbullret vid i stort sett varenda bostad i de tätbebyggda delarna av Göteborgs kommun och större delen av Mölndals kommun.

Undersökningen visar att mer än 104 000 personer i Göteborg och 9 000 personer i Mölndal utsätts för bullernivåer över riktvärdet.

Det innebär att över 1 200 livsår förloras varje år i Göteborg och 70 i Mölndal till följd av trafikbullret. Detta enligt världshälsoorganisationen WHO:s Dalys-metod, som mäter antalet livsår som går förlorade på grund av sjukdom, funktionshinder eller för tidig död. Sömnstörningar på grund av långvarigt buller står för det mesta av hälsoeffekterna här.

– Bullret är vårt näst största miljöproblem efter luftföroreningar, sa Maria Holmes, utredare på miljöförvaltningen.

– Samhällsekonomiskt kostar trafikbullret i Göteborg nästan en miljard kronor per år, inräknat kostnader för sjukdomar och produktionsbortfall på grund av sjukdom.