Kollektivresandet i Västsverige ökade förra året med 6,5 miljoner resor. Största ökningen i absoluta tal står Göteborgs stadstrafik för, drygt 4,8 miljoner fler resor vilket är 3,2 procent mer än 2009.

Det är spårvagnsresorna som ökat mest, med 4,2 procent till över 106,3 miljoner resor 2010. Antalet bussresor ökar också i Göteborgs stadstrafik, men är fortfarande ungefär hälften så många som spårvagnsresorna.

Bland övriga orter i Västsverige ökade stadstrafiken i Skövde rejält, liksom i Borås.

Fotnot:
Västtrafik har ett övergripande mål om att fördubbla antalet kollektivresor fram till år 2025.