Trafikansvariga förberedda på snö och kyla. Ishalka på vägarna och inställda tåg – varje år ställer vintervädret till problem i trafiken. Nu vässar Trafikverket, trafikkontoret och Västtrafik sin vinterberedskap för att resenärerna ska drabbas av så få störningar som möjligt.

För säkerheten och framkomligheten är halkbekämpning och snöröjning högprioriterat. Men för att resenärerna i kollektivtrafiken ska bli nöjda är det snabb och korrekt information som gäller.

– Historiskt sett har vi varit för produktionsinriktade. Nu är det kundomhändertagandet vi ska jobba på, se till att den som står och fryser på en perrong får klara besked, säger Thomas Pettersson, chef trafikledning väst på Trafikverket.

På tisdagens pressträff som Trafikverket höll tillsammans med Västtrafik och Göteborgs Stads trafikkontor, presenterades beredskapen inför vintersäsongen.

Larmsystem i tågväxlar testas
– Förutsättningen fört att klara de störningar som uppkommer är att vi samarbetar med varandra – Västtrafik, Trafikverket, kommunerna och trafikoperatörerna. Samarbetet har fungerat fantastiskt bra de senaste två åren. Arbetssättet kommer inte förändras, men vi finslipar rutinerna, säger Jarl Samuelsson, som ansvarar för den spårbundna trafiken på Västtrafik.

I Göteborg prövas bland annat ett nytt system för att minska problemen med snö och is i växlar.

– 20 tågväxlar har fått ett larmsystem. När det uppstår tröghet i systemet går larmet i gång. Det gör att man tidigt får en signal om att något är fel, innan felet blivit akut, säger Mikael Hagberg, underhållschef väst på Trafikverket.

Trafikkontoret i Göteborg ansvarar för 139 mil väg, 16 mil spår, ett par tusen hållplatser samt 45 mil gång- och cykelbanor. Under vinterhalvåret är alla resurser i full beredskap – 220 olika fordon används för att röja snö och bekämpa halka.

Kommunikationssystem i plogbilarna
Nytt inför årets vintersäsong är att salt- och plogbilarna har försetts med radiokommunikationssystemet Rakel, som bland annat används av räddningstjänst och polis.

– Det gör att vi kan se var fordonen befinner sig och kan sätta in resurserna där det behövs som bäst, säger Erika Åkerblom som ansvarar för vinterberedskapen på trafikkontoret.

De göteborgare som inte tvekar att cykla i vinterväglag kan se fram emot fler svarta cykelbanor.

– Vi satsar också på att ta upp flisen från cykelbanorna så tidigt som möjligt, målet är innan påsk, säger Erika Åkerblom.