Spårvagnarna i Göteborg går punktligare nu än i våras. Det är en följd av att förarna inte längre har en handkassa och säljer biljetter till passagerarna. Punktligheten har förbättrats med ungefär fyra procentenheter.

Huvudskälet till att spårvagnsförarnas kontanthantering upphörde den 19 augusti i år var rånrisken. Förarnas fackliga organisationer och Arbetsmiljöverket krävde att pengarna, som en orsak till våld och hot, skulle bort.

Preliminära siffror

Men som en ”spin-off-effekt” hoppades man också på en ökad punktlighet. Och så har det alltså blivit, enligt en jämförelse mellan fyra veckor i april och maj och de fyra veckorna efter 19 augusti.

– De är jämförbara vad gäller väder för cykel och promenader, skolor som är igång och andra faktorer som påverkar, säger Kent Lindahl, tillförordnad planeringschef för affärsområde spårvagn vid Göteborgs Spårvägar AB.

Han poängterar att siffrorna bara är preliminära, ännu återstår många data att köra, men ”mellan tummen och pekfingret” ser det fyra procentenheter bättre ut nu än i våras.

– I våras var 73-76 procent av vagnarna i tid till de så kallade reglerhållplatserna, de som är särskilt utmärkta i tidtabellerna. Efter 19 augusti har vi haft uppemot 80 procent i tid, enstaka dagar 83 procent, säger Kent Lindahl.

Kan bli tydligare längre fram

Att vara i tid innebär här att en spårvagn får vara max 30 sekunder för tidig och max tre minuter för sen till reglerhållplatserna. Om fyra procentenheter bättre är godkänt eller inte, vill Kent Lindahl inte ha någon uppfattning om.

– Vi har inte satt upp något mål, bara haft en förhoppning om att det skulle bli bättre, kanske rentav så mycket bättre att vi kan spara in en eller flera spårvagnar i omlopp.

Kent Lindahl tror att den ökade punktligheten kommer att synas ännu tydligare längre fram.

– De första två-tre månaderna får man inte full effekt, eftersom folk inte vant sig vid att man inte kan köpa biljetter hos förarna – som fortfarande får många frågor om saken, säger Kent Lindahl.