Kraftig ökning av resor med Västtrafik. Den senaste mätningen visar en ökning på 21 procent i hela regionen, vilket är en bra bit över det uppsatta målet. Spårvagnstrafiken har ökat med drygt åtta procent – en förklaring är satsningarna på tätare turer och utökad trafik på vardagskvällarna.

Från 2006 och fram till 2025 ska resandet inom Västtrafiks område fördubblas, från 202 miljoner resor till 404 miljoner. Den senaste mätningen visar en utveckling som ligger över den planerade målkurvan.

Från augusti 2010 och fram till juli i år har 245 miljoner resor gjorts med Västtrafik. Det innebär att årets mål på 232 miljoner är passerat med råge.

Vill också att resnärerna ska bli nöjdare
– Vi är jätteglada för den stora ökningen, men vårt fokus just nu är att säkerställa att trafiken är snabb, pålitlig och upplevs som enkel så att vi också kan öka nöjdheten bland våra kunder, säger Lars Bäckström, Västtrafiks vd.

Ökningen är störst – mellan 10 och 15 procent – inom stadstrafiken i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Borås, Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Men även pendeltågen till Kungsbacka och Alingsås är populära, där har resandet ökat med närmare nio procent.

De regionala Västtågen ökade med 12 procent under perioden – trots störningarna i trafiken i början av året.

13D2.jpg

Foto: Thomas Harrysson