Kortare väntetider och lättare att få extra resor. Kortare väntetider och lättare att få extra resor. Det är två av flera förbättringar som Göteborgs färdtjänstresenärer kan se fram emot från 1 september. ”Jag är väldigt glad för att vi har ett ekonomiskt utrymme och därmed kan göra dessa förbättringar för resenärerna”, säger Ingemar Karlsson, färdtjänstdirektör.

Sammanlagt kostar satsningen ungefär 2,5 miljoner kronor i år.

– Dels fick vi ett tilläggsanslag förra året, dels har vi två nya trafikavtal i år som ger lika mycket trafik till lägre kostnader. Den kombinationen gör det möjligt att finansiera förbättringarna.

Kortade kvällsköer
Tidigare har resenärer som ringt mellan klockan 18 och 06 och vill ha en bil direkt, fått vänta i upp till 40-50 minuter. Nu ska det dröja högst 20-30 minuter innan bilen kommer.

– På det sättet vill vi öka tryggheten för resenärerna under kväller och nätter, kommenterar Ingemar Karlsson.

Från 1 september försvinner också gränsen på 40 resor per månad på färdtjänstens månadskort. Tidigare har det kostat 35 kronor per resa för den som överskridit gränsen.

Nu försvinner alltså gränsen, men resenären kan inte göra fler resor än vad färdtjänsttillståndet medger på ett år. Till exempel kan en resenär som beviljats 90 resor för ett år välja att göra 60 resor under en månad och bara betala vad månadskortet kostar. Sedan har man 30 resor kvar för resten av året.

Viktigt för de berörda
– Ganska få av våra resenärer gör mer än 40 resor per månad, men de som gör det, har stora resebehov. Det har upplevts som orättvist att det ska kosta extra, jämfört med att man kan resa hur mycket som helst på ett månadskort i kollektivtrafiken, säger Ingemar Karlsson.

– Så detta är viktigt för de få som är berörda. Men de kan fortfarande inte göra fler resor per år än tillståndet medger.

Det blir också lättare att få extraresor för resenärer som inte bedöms kunna resa med flexlinjer eller övrig kollektivtrafik. Ett sådant arbete inleddes förra året och fortsätter i år. De som har 161 resor eller fler i sin grundtilldelning kan nu lättare beviljas fler extra fritidsresor.

Utöver dessa förbättringar utvidgas lördagstrafiken med flexlinjer i ytterligare fyra områden – Centrala Angered, Majorna-Haga, Tynnered-Älvsborg och Örgryte-Härlanda (se länk nedan till artikel i Vårt Göteborg).

Allt ingår i ett paket som färdtjänstnämnden beslutade den 11 juni i år .