Kärramotet, Åkareplatsen och Kallebäcksmotet är tre trafikplatser som bilisterna bör undvika i sommar. Kallebäcksmotet stängs till exempel helt under juli. ”Vi har gjort omfattande arbeten för att analysera hur trafiken ska flyta på bästa sätt och minska konflikterna i vägkorsningarna. Varje korsning är en bromskloss”, säger Joe Koppel på trafikkontoret.

I sommar pågår flera vägbyggen i Göteborg. De största är Kärramotet, Åkareplatsen och Kallebäcksmotet. Arbetsmässigt är sommar och varmt väder bäst för att bygga om vägar. Under sommaren är det också mindre trafik, mer utbredd över dagen.

Ny vänstersväng vid Kallebäck

– Nu kan vi inte vänta längre. Bron över E6 vid Kallebäcksmotet är i stort behov av renovering och området i anslutning till bron ner mot Mölndalsvägen har satt sig. Den svackan fyller vi med cellplast, säger Joe Koppel, Trafikkontorets projektledare.

Vid ombyggnaden, ett samprojekt med Vägverket, byggs en vänstersväng ner mot Grafiska vägen och ett extra körfält i högersvängen på avfarten mot Mölndalsvägen.

4ED6.jpgUnder första trafikavstängningen 12–25 juni, kan man inte köra från Mölndalsvägen mot Kallebäck. 26 juni–2 juli stängs påfarten på E6 söderut.

En totalavstängning sker 3–31 juli, vilket innebär att trafiken från riksväg 40 söderifrån får köra bort till Örgrytemotet, där trafiken kommer att öka med 3 000–5 000 fordon. Vägverkets broreparation är klar 20 augusti och Trafikkontorets vägarbeten är klara 30 september.

– Vi har gjort omfattande arbeten för att analysera hur trafiken ska flyta på bästa sätt och minska konflikterna i vägkorsningarna. Varje korsning är en bromskloss, säger Koppel.

Nya spår vid Åkareplatsen

Åkareplatsen är den mest centrala byggarbetsplatsen. Spårområdet mellan Stampgatan och Burggrevegatan ska rustas upp med start 14 juni.

– Växelsystemet byts i korsningen Stampgatan/Åkareplatsen. Den slitna rälsen byts ut, liksom kontaktledningarna med sina många skarvar. Spåren får gräs förutom i korsningarna där det måste vara betong för att hålla, berättar Lena Törnros, Trafikkontorets projektledare.

Området snyggas till med kantsten och gräsytor. Spårvagnarna kan inte köra till Drottningtorget utan får svänga till höger vid Åkareplatsen.

En extra hållplats sätts upp vid Burggrevegatan. Spårvagnarna från Stampgatan stängs av 27 juni–5 juli. Spårvagnarna på Angeredsbanan– Stampgatan stängs av 5 juli–5 augusti. Biltrafikens två körfält i vardera riktningen stängs av allteftersom arbetet pågår.

Bilarna får köra i enbart ett fält åt varje håll först österut, sedan västerut. De som kommer från Allén kan inte svänga vänster mot Centralen utan får ta svängen runt Folkungabroarna. All trafik går som vanligt igen 5 augusti. Efterarbetena är klara 30 augusti.

Bron vid Kärra måste repareras

– Reparation av Kärrabron över E6 pågår. Vi har haft bron under uppsikt en längre tid, men nu måste den repareras. Nya företag ska etablera sig i Bäckebol och reparationen av bron har samordnats med rondellen i Kärra och utbyggnaden av Transportgatan, säger Jan Tuvert, Trafikkontorets broansvarige.

Arbetet startade 3 maj och ska vara klart i sin helhet 1 september. Kärrabron och gång- och cykelbron strax intill stängs av under reparationen.

Enligt projektledaren Leif Arvidsson repareras ett brospann i taget. Under hela byggtiden leds E6:ans trafik mot Göteborg förbi broarna på tillfällig väg. Till en början påverkas inte trafiken mot Kungälv men vid månadsskiftet juni/juli planerar de att leda denna trafik över till motsatta körbanan.

– Att stänga av bron innebär konsekvenser för trafikanter, Räddningstjänsten och boende. Vi har planerat arbetena för att minska störningarna så mycket som möjligt utan att göra avkall på arbetsmiljön på arbetsplatsen, säger Tuvert.

Ordinarie busslinje läggs om till Tagenevägen, en extra insatt pendelbuss fångar upp resenärerna utmed Transportgatan.

– Trots kort planeringstid och kort byggtid ska vi kunna köra på bron senast 13 augusti, gärna en vecka tidigare, lovar Tuvert.