Äldre som bytt färdtjänsten mot flexlinjen gör fler resor och är mer aktiva. Det visar användarstudier som genomförts av Tekniska högskolan i Lund och Logistikcentrum Väst.

När flexlinjen infördes minskade antalet resor med färdtjänsten. Nu har det visat sig att de äldre inte bara gör motsvarande resor med bussarna på flexlinjen – de har börjat resa mycket mer än tidigare.

”Ett kollektivt sätt att resa”

– Betydligt mer än de gjorde med färdtjänsten. Några exakta siffror för Göteborg finns inte, men flera av våra studier visar på fem gånger fler resor, i extremfall tio gånger fler, säger Agneta Ståhl, professor i trafikplanering på Lunds tekniska högskola.

Studierna har genomförts under den senaste treårsperioden. Agneta Ståhls slutsats är att flexlinjen uppfyller de krav som de äldre ställer på kollektivtrafiken.

– Deras behov tillgodoses. Flexlinjen har en hel del värden som de uppskattar. Det är ett mer kollektivt sätt att resa, man träffar folk och det är ofta samma förare. Resandet blir en form av gemenskap och får ett värde i sig, säger Agneta Ståhl.

Göteborgsk trafikidé

Flexlinjen erbjuder också ett lite större mått av flexibilitet jämfört med färdtjänsten.

– Man måste fortfarande ringa och boka resan för att bussen ska stanna vid hållplatsen, men bokningen av hemresan är mer flexibel eftersom bussarna går en gång i halvtimmen, säger hon.

Flexlinjen är en göteborgsk kollektivtrafikidé som spridit sig till flera andra städer i landet. Men hittills är Göteborg den enda staden som har en långsiktig utbyggnadsplan.

– Flexlinjen byggs ut successivt. Det är positivt eftersom det ökar flexibiliteten ytterligare, man kan byta till fler linjer och utöka resområdet, säger Agneta Ståhl.