Ökad säkerhet. Från 1 juli ska resenärerna på alla Göteborgs flexlinjer använda säkerhetsbälte. ”Det finns inget lagkrav på bälte, men vi vill öka säkerheten på våra linjer”, säger Bright Olausson, trafikutvecklare på Färdtjänsten, som driver flexlinjerna.

– Och vi ser gärna att förarna är behjälpliga med bältena. Den rekommendationen har vi gått ut med till de trafikföretag som kör för oss, fortsätter Bright Olausson.

Från och med 1 juli ombeds alltså alla resenärer på flexlinjerna att använda säkerhetsbälte. Och det är föraren som ansvarar för att resan kan ske på ett tryggt och säkert sätt. Om någon inte vill använda säkerhetsbältet, kan den personen nekas att åka med på turen.

Utökad trafik på Tuves flexlinje
En annan nyhet från Flexlinjen är att Tuve-linjen nu kör alla vardagar.

Tuves flexlinje kör bland annat i Norumshöjd, Gunnesgärde, Bäckedalen, Lillhagen, Aröd och till Backaplan. Linjen startade i november 2009 och på senare år har den rullat måndag, onsdag och fredag kl 9 – 15.

– Nu har vi utökat med tisdag och torsdag och kör alltså hela veckan, för att resenärer och allmänhet ska få en större tillgänglighet, säger Bright Olausson.

Utökningen kommer sedan analyser av resandestatistiken visat på ett ökat behov.

– Vi följer statistiken varje månad och summerar varje halvår och helår. För Tuve tog det faktiskt lite längre tid än i andra områden att se ett ändrat resmönster, säger Bright Olausson.

Åt rätt håll
– Men förändringen gick ju åt rätt håll, så vi kunde ta beslutet att utöka till fem dar i veckan.

De populära flexlinjerna kan sägas vara ett mellanting mellan vanlig kollektivtrafik och färdtjänst, eftersom varje resa måste bokas i förväg. Vem som helst kan resa med flexlinjerna, men de som är äldre än 65 och har färdtjänstillstånd gör det gratis.

Idag finns 25 olika flexlinjer i Göteborg. Sexton av dem kör enbart på vardagar, sex enbart på lördagar och tre linjer kör både vardag och lördag.