Nu har även Flexlinjen blivit gratis för dem som har färdtjänst och Västtrafiks 65+kort. Nyheten infördes vid årsskiftet, till glädje för cirka 17.000 äldre göteborgare som tidigare fick betala vanlig kollektivtaxa för varje resa.

Det kan tyckas underligt att just Flexlinjen – som visserligen är öppen för alla, men som ofta utnyttjas av äldre och rörelsehindrade personer – inte omfattades av gratiskortet som alla göteborgare äldre än 65 år kan beställa hos Västtrafik.

20 flexlinjer i Göteborg

Orsaken är att när 65+kortet infördes, för tre år sedan, var Flexlinjen inte utbyggd över hela stan, därför ansågs det orättvist att boende i vissa stadsdelar skulle få en förmån som andra inte kunde utnyttja.

Men nu är det alltså gratis för den som har färdtjänst att resa med de 20 olika Flexlinjer som finns i Göteborg, under lågtrafik. Det enda som krävs är att man visar upp sitt färdtjänstbevis för föraren tillsammans med 65+kortet.

Resan bokas i förväg – sittplats garanterad

– Vi hoppas att detta gör att ännu fler färdtjänstresenärer upptäcker hur bra Flexlinjen fungerar, säger Bengt Knutsson, planeringsledare på Färdtjänsten i Göteborg.

Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken. Flexlinjens bussar kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Man bokar sin resa i förväg och blir därmed garanterad en sittplats.