Större efterfrågan. Nu byggs Flexlinjen ut för att möta den ökade efterfrågan. Från och med 1 september utökas och förändras trafiken på linjerna i Angered, Bergsjön, Kärra och Tuve.

– Det har varit en kraftig resandeökning i år, många av flexlinjens bussar har varit fullsatta. Vi fick tio miljoner extra i årets budget och nu använder vi en del av pengarna till att bygga ut flexlinjen, säger Peter Norling, trafikchef på Färdtjänsten.

Lördagstrafiken populär
Utökningen av flexlinjens trafik är också ett led i ambitionen att öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Målet är alla göteborgare lätt ska kunna ta sig till olika sociala aktiviteter och delta i föreningslivet.

För ett par veckor sedan infördes lördagsturer på flexlinjen i fem områden: Backa, Centrala Hisingen/Biskopsgården, Högsbo/Sisjön, Centrum och Kortedala.

– Lördagstrafiken har fått ett väldigt positivt utfall. Om resandet på flexlinjen fortsätter att öka får vi överväga att bygga ut ytterligare. Men i dagsläget vet vi inte när eller i vilka områden det i så fall blir aktuellt, säger Peter Norling.

Gunnared-Lärjedalen blir Flexlinjen Angered
Från och med 1 september utökas trafiken under vardagarna på flexlinjerna Angered, Tuve, Bergsjön och Backa. Flest förändringar sker med flexlinjen i Angered. Den byter namn från Gunnared-Lärjedalen till Flexlinjen Angered och utökar trafiken från tre till fem dagar. Bussen kör alla vardagar från klockan åtta till 16.

Flexlinjen Tuve utökar trafiken från två till tre dagar i veckan – och byter dagar helt. Nya tider är måndagar, onsdagar och fredagar från klockan nio till 15. Flexlinjen Bergsjön går från tre till fem dagar i veckan, och går varje vardag mellan åtta och 16. Flexlinjen Kärra ändrar körtiderna. Där går bussen mellan klockan nio och 15.