Beslut i kommunstyrelsen idag. Kommunstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom yrkandet om att en rådgivande folkomröstning om trängselskatt ska hållas den 14 september 2014. Yrkandet innehåller också formuleringen av frågan som göteborgarna ska ta ställning till.

Det var efter en fem timmar lång debatt i slutet på maj som kommunfullmäktige beslutade att en folkomröstning om trängselskatten ska genomföras. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att återkomma kring när omröstningen ska hållas och hur frågan ska formuleras. Kommunstyrelsen har nu enats om både datum och frågeställningen som finns att läsa i yrkandet på länken längst ner i den här artikeln.

Ärendet ska formellt också behandlas i kommunfullmäktige.