Lyckat försök vid Packhusplatsen. I augusti förra året installerades cykelföranmälan vid Packhusplatsen i Göteborg. Funktionen, som ger cyklister förtur vid trafikljusen, har nu utvärderats och resultatet är mycket gott – 90 procent av de tillfrågade tycker det är positivt med funktionen.

– Vi är jättenöjda med att så många är positiva till cykelföranmälan. Nästa steg blir att informera mer om vad det är och hur det fungerar, vi vill ju att så många som möjligt ska utnyttja funktionen och att vi ska kunna införa detta på fler platser, säger Eva Eriksson, markandskoordinator på trafikkontoret i Göteborg.

Tekniken kommer från trafikljusanläggningarna i biltrafiken, där en viss prioritering avgör vem som får grönt ljus. Cykelföranmälan innebär att systemet aktiveras när cyklisten gör sitt vägval och cyklar över en färdriktningspil i marken. De cyklande i färdriktningen får då förtur vid trafikljusen.

Kan undvika onödiga stopp
När cykelföranmälan installerades vid Packhusplatsen i augusti hade den här typen av system aldrig testats förut, men enligt utvärderingen som nu genomförts tycker de allra flesta, 90 procent av de 100 tillfrågade, att konceptet är bra.

Av de som kände till funktionen tyckte 78 procent att det var lätt eller ganska lätt att köra över pilen och aktivera funktionen medan 63 procent tyckte att cykelbanans utformning i avseende att kunna cykla över pilen var mycket eller ganska bra.

90 procent av de tillfrågade cyklade sträckan flera gånger i veckan och har haft möjlighet att använda sig av funktionen för att få företräde vid trafikljusen, vilket också 74 procent svarade att de hade gjort.

– Föranmälan gör att cyklisten kan undvika onödiga stopp och förhoppningsvis inte heller cyklar mot rött ljus, säger Noel Alldritt, teknikansvarig på trafikkontoret i Göteborg.