Planerad flytt nästa höst. Nästa måndag, den 19 september, fortsätter Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, arbetet med att förbereda träd i Haga för flytt inför bygget av Västlänkens station Haga.

Planerad byggstart för Västlänken är satt till 2017/2018 och flytten av träden är planerad till hösten 2017.

Eftersom träden behöver två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem inför en flytt inleddes de förberedande arbetena i april i år och detta arbete slutförs nu från och med den 19 september.

Berättar i kort film
I slutet av den här veckan kommer Trafikverkets delprojektledare för station Haga, Karin Malmquist att berätta om förberedelserna i en kort film. När arbetet är klart kommer hon tillbaka och berättar hur det har gått och vad nästa steg i arbetet är.

Information finns också på Göteborgs Stads och Trafikverkets webbplats. Dessutom kommer, precis som i våras, en informationsbod att finnas på plats i parken under förberedelsearbetet.