Trafikkontoret har beslutat att tillmötesgå önskemål från branscher som behöver investera i nya fordon. Därför väntar man till 1 september med att införa de nya reglerna för lastbilar i city.

Trafikkontoret har beslutat att lastbilar längre än tio meter, last inberäknad, inte får köra inom större delen av Vallgraven och Nordstaden. De nya reglerna skulle ha gällt från och med 4 maj i år.

Nu flyttas regeländringen fram fyra månader.

Polis och fastighetsägare har efterlyst begräsning

– Vissa branscher behöver investera i nya, kortare fordon. De har efterfrågat lite längre framförhållning och vi har beslutat tillgodose deras önskan, säger Magnus Jäderberg på trafikkontoret.

Göteborg har inte haft någon längdbegränsning för fordon sedan 1996. Både polis och fastighetsägare i city har efterfrågat en sådan begränsning.

Många av gatorna är trånga och långa, tunga fordon har svårt att ta sig runt hörnen. Otrygga fotgängare, förstörd gatubeläggning och blockerade gator är några av konsekvenserna.

De allra flesta är under tio meter

Mellan 90 och 95 procent av de lastbilar som kör i de centrala delarna är under tio meter och berörs inte av de ändrade reglerna.

Förbudet, som införs 1 september 2009, gäller alla dagar i veckan dygnet runt, med undantag från mellan klockan 6 och 8 på morgonen.