Tio öre mer för SMS-biljetten. Hedens bussterminal byggs om och det blir en fördubbling av antalet direktturer till Volvo Torslanda. Det är ett par av nyheterna som Västtrafik presenterar. Och när sommartidtabellen börjar gälla 19 juni får en enkelbiljett samma pris oavsett hur den köps.

– Vi vill att det ska bli enklare för kunden och därför ska vi ha samma pris på alla våra enkelbiljetter oavsett var eller hur man köpt den, säger Maria Björner Brauer, enhetschef för försäljning och marknad på Västtrafik.

Exempelvis kommer SMS-biljettpriset för Göteborg att höjas med tio öre från 31,90 kronor till 32 kronor jämnt.

Fler bussar ska få plats på Heden
I Göteborgs stadstrafik görs det både kort- och långsiktiga förändringar under sommaren. Bland annat kommer ytan vid Hedens bussterminal byggas om för att öka kapaciteten och pendlingstrafiken till Volvo förstärkas.

Antalet turer har utökats mellan Göteborg och Volvo Torslanda med den nya linjen 127, som kompletterar linje 129.

-Tillsammans skapar de nästa dubbelt så många direktresor mellan centrum och Volvo Torslanda, vilket underlättar för arbetspendlarna, säger Hugo Lepik, affärsområdeschef Göteborgs stadstrafik, på Västtrafik.

Introduktionsrabatten till Borås tas bort
Vid starten av de nya 100-linjerna mellan Göteborg och Borås infördes en introduktionsrabatt på enkelbiljetter. Den försvinner den 19 juni och priserna återgår till det normala.

En annan förändringar är att det startar en expressbusslinje från Göteborg till Marstrand.

Grön express utökas och byter hållplats
Grön express, som kör mellan Ytterby och Mölnlycke får kvartstrafik större delen av dygnet från 19 juni. Den kommer heller inte docka vid Nils Ericsonterminalen utan stannar vid Lilla Bommen och Brunnsparken.

-Det gör linjen mindre känslig för störningar, säger Attila Ungvari, affärsområdeschef regiontrafik, på Västtrafik.