Trafikkontoret och Skatteverket samarbetar. Information om höjda avgifter och förmånsbeskattning av parkeringsplatser kan vara ett sätt att minska antalet bilar i centrala delar av staden. Det hoppas trafikkontoret som samarbetar med Skatteverket för att hjälpa arbetsgivare och deras anställda att parkera rätt.

Det är trafikkontoret som tagit initiativ till informationsbrevet som i dagarna går ut till alla centralt belägna arbetsplatser med fler än fem anställda.

– Det finns ett stort mörkertal av p-platser som arbetsgivare eller fastighetsägare tillhandahåller för sina anställda. Men fri parkering är inte gratis utan ska förmånsbeskattas, säger Petter Kjellgren på trafikkontoret.

P-plats har marknadsvärde
Fri p-plats på jobbet är en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren är skyldig att betala sociala avgifter – och den anställde är skyldig att betala förmånsskatt på parkeringsplatsens marknadsvärde.

– Enda undantaget är om bilen är ett arbetsredskap och den är ute på vägarna minst 160 dagar om året, säger Petter Kjellgren.

Brevet informerar också om de nya p-avgifterna som fullmäktige fattat beslut om. De gäller från 1 juli och ligger också till grund för beräkning av förmånsbeskattningen. Utgångspunkten är det pris som den anställde skulle ha fått betala om han eller hon själv ordnade sin parkeringsplats.

Hoppas fler låter bilen stå
– För oss är det lika mycket en miljöfråga som en skattefråga. Parkeringspriset är avgörande för hur folk väljer att ta sig till jobbet, och ingår som en del av strategin för att fler ska åka kollektivt eller cykla – ett av stadens prioriterade mål. Om fler låter bilen stå förbättras luftkvaliteten och framkomligheten ökar, säger Petter Kjellgren.

För att hjälpa företagen har trafikkontoret gjort en aktuell kartläggning av marknadsvärdet på olika p-platser i Göteborg. Men man ger också tips om hur pappersarbetet kan undvikas.

Enklast är att ta betalt för parkeringen. Men den engagerade arbetsgivaren kan också uppmuntra till distansarbete, skaffa egen eller ansluta sig till en bilpool, eller underlätta för cyklisterna genom bra cykelparkering och möjlighet att växla mellan olika ressätt.