Göteborgs Stad började i våras som första svenska kommun att försäkra fordon i egen regi via det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon. "Hittills pekar allt på att kostnaderna kommer att sjunka i jämförelse med tidigare", konstaterar K-G Berglund, vd på Göta Lejon som förvånats över de många skadorna på stadens bilar.

Många av skadorna är små plåtskador. K-G Berglund poängterar att det är viktigt att allt dokumenteras för att kunna förebygga och få ner antalet skador.

Viktigt att dokumentera skadorna

– Folk är alldeles för dåliga med att skriva skadeanmälan. Det är väldigt viktigt att få en tydlig bild över vad som hänt och bägge parters syn på händelsen för att våra reglerare ska kunna bedöma vem som har orsakat skadan, säger K-G Berglund.

Gatubolaget Teknisk service fick tidigare i år uppdraget från Göta Lejon att administrera försäkringarna.

K-G Berglund är nöjd med hur Teknisk service och de fristående skadereglerarna som arbetar med motpartsskador, personskador och återkrav, hanterat projektet hittills.

Premiehöjning var på gång

– Verksamheten med att försäkra fordon i det egna bolaget är en stor process som behöver justeras hela tiden. Det känns dock som att verksamheten stämmer väl överens med våra funderingar vid starten, säger K-G Berglund.

– Hittills pekar allt på att kostnaderna kommer att sjunka i jämförelse med tidigare, konstaterar han vidare.

Det försäkringsbolag som tidigare försäkrade stadens bilar hade dessutom aviserat en höjning av premierna med 35 procent. Göta Lejon har istället behållit den gamla premienivån.