Bussverksamheten inom Göteborgs Spårvägar kan komma att säljas ut, efter flera års dålig lönsamhet. På måndagen beslutade kommunstyrelsens presidiedelegation att frågan ska utredas av stadskansliet.

Stadskansliet har redan ett utredningsuppdrag om Göteborgs Spårvägars framtida organisation. Nu ska utredningen utvidgas till att även omfatta förutsättningarna för att genomföra en försäljning av bussverksamheten till ett bolag som inte direkt eller indirekt ägs av Göteborgs Stad.

Utredningen genomförs på grund av dålig lönsamhet inom bussverksamheten. Förluster har påverkat hela bolagets redovisade resultat de senaste åren.

Ett beslutsunderlag kommer att tas fram till kommunstyrelsen för att säkerställa kollektivtrafiken i Göteborg.