100-korten får fortsätta säljas hela 2009 ut, panten på kontoladdning halveras till 50 kronor och sms-biljetter ska kunna användas i fler områden. Det är en del av den handlingsplan för det nya betalsystemet som Västtrafiks styrelse antog på fredagen efter massiv kritik från både resenärer och förare.

– Vi förlänger möjligheten att använda 100-kortet, och kommer att använda den tiden till att realisera ett antal konkreta åtgärder enligt planen samtidigt som vi intensifierar våra utbildnings- och informationsinsatser, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

Förlängd försäljning av 100-kort innebär att kortet får användas till den siste januari nästa år. Västtrafik inför också ett femresorskort för 100 kronor för att göra det enklare för den som reser sällan.

Bland de kortsiktiga och långsiktiga åtgärderna i den nya handlingsplanen märks också intensivutbildning av förare och ombordpersonal och en stor kundundersökning

Utförligare information om den nya panten, sms-biljetterna och femresorskorten finns på Västtrafiks webbplats. Se länk nedan.