Konstnär målar fram stationsuppgång. Mot slutet av 2020-talet ska en ny tågtunnel vara på plats under Göteborg. Att tänka sig in i hur den kommer att se ut och fungera kan vara svårt. Därför ställer stadsbyggnadskontoret ut bilder, illustrationer och modeller i Nordstan 3-8 november. Samtidigt trollar en konstnär fram en stationsuppgång ur Nordstans golv.

Mellan 15 oktober och 25 november finns möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanerna för två av Västlänkens tre stationer, Haga och Centralen. Parallellt med den mer formella samrådsutställningen på stadsbyggnadskontoret pågår en utställning i Nordstan under sex dagar.

– Det ger möjlighet att lära sig mer innan man ska tycka till, säger Anette Palle, kommunikationsstrateg för Projekt Västlänken inom Göteborgs Stad.

Utställningen beskriver Västlänkens betydelse för stadens utveckling i sin helhet. Vad kommer det betyda för kvarteren runt stationerna när många resenärer strömmar till? Hur samverkar Västlänken med de nya områden som ska skapas vid till exempel Skeppsbron, Rosenlund och Frihamnen? Det är ett par av de frågor som utställningen kan svara på. På plats finns också tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, Trafikverket och Västtrafik.

Är ni beredda på diskussion?
– Ja, det är vi. Vi har stått i Nordstan och pratat om Västlänken förut. Det har varit väldigt bra samtal. Visst, det finns folk som är väldigt negativa, men det finns också de som är nyfikna och vill lära sig mera.

Vad händer med Västlänken efter folkomröstningens nej till trängselskatt?

– Vi har inget annat uppdrag än att genomföra detaljplanen, så vi jobbar vidare. Trängselskatten är inte kopplad direkt till Västlänken utan var tänkt att delfinansiera Västsvenska paketet.

Utställningen pågår 3-8 november. Besökarna kan bland annat göra en virtuell flygresa över Göteborg vid ett 3D-bord och titta på en fysisk modell över hur stationsområdena kan komma att se ut. Måndag 3 november och tisdag 4 november går det även att se när konstnären Joe Hill skapar en illusion av en stationsuppgång mitt i Nordstan.