Målas enkelriktade. Just nu målas cykelbanor på den del av Slottsskogsgatan-Ekedalsgatan som hittills inte har haft någon cykelbana över huvud taget. Därför minskas samtidigt de tidigare fyrdubbla raderna av parkeringsplatser till två. Förändringen är en del av ett politiskt uppdrag att snabbt, billigt och trafiksäkert öka framkomligheten för cyklister.

På denna del av Slottsskogsgatan och Ekedalsgatan i Majorna, nerifrån Mariaplan upp mot Slottsskogen, har det hittills inte funnits några cykelbanor över huvud taget. Istället har bilar kunnat parkeras i fyra parallella rader, längs trottoarerna men också ute i mitten av gatan.

Enkelriktade närmast trottoarerna

– Det är många medborgare i området som har önskat sig cykelbanor på denna del av Slottsskogsgatan-Ekedalsgatan. Inte minst föräldrar som tycker att det är otryggt att cykla med barnen på en gata med bilar parkerade på båda sidor av varje körfält, säger Joakim Bjerhem Jönsson, trafikplanerare på stadsmiljöförvaltningen.

Nu målas enkelriktade cykelbanor närmast trottoarerna. Utanför cykelbanorna blir det en rad med parkeringsplatser i vardera riktningen. Biltrafiken samlas ihop i mitten av gatan där det alltså tidigare har varit parkeringsplatser.

Uppdrag att snabba på hållbart resande

Dessa nya cykelbanor binder ihop hela stråket nerifrån hamnen upp till Slottsskogen. Både på övriga delen av Slottsskogsgatan ner till Jaegerdorffsplatsen och övriga delen av Ekedalsgatan upp till Majvallen finns redan cykelbanor. Däremot saknas det fortfarande cykelbanor i  Ekedalsgatan norra ände, på sträckan från Majvallen till Djurgårdsplatsen.

Detta sätt att snabbt och billigt skapa fler cykelbanor – genom att måla upp istället för att bygga nya – grundar sig på ett politiskt beslut förra året. Då fick dåvarande trafikkontoret, från årsskiftet nu stadsmiljöförvaltningen, i uppdrag att snabba på övergången till ett hållbart resande i staden.

Inventerade parkeringssituationen

Innan beslutet att skapa cykelbanor på just denna del av Slottsskogsgatan-Ekedalsgatan fattades, så inventerade stadsmiljöförvaltningen parkeringssituationen i området. Ett 60-tal p-platser försvinner när fyra rader minskas till två. Men fler platser med lägre beläggning finns bland annat dels längre österut på Ekedalsgatan, i kurvan och backen upp mot Majvallen, dels runt Gröna Vallen ett kvarter nedanför Mariaplan

– Vi har gott om evidens som visar att fler upptäcker cykeln ju säkrare och attraktivare vi gör det att cykla, säger Joakim Bjerhem Jönsson på stadsmiljöförvaltningen.