Försöket att ge välfyllda lastbilar och budbilar i Göteborgs centrum fördelar i trafiken har inte lett till färre resor och därmed mindre avgaser och buller. Det kan trafikkontoret konstatera efter ett år och kommer nu att ändra projektets upplägg.

Det frivilliga försöket byggde på samlastning, alltså samarbete mellan företag för att undvika onödiga transporter. Projektet startade i september 2006 och innebar att de bilar som antingen var miljöfordon eller hade en fyllnadsgrad på över 65 procent fick en rad fördelar i centrala Göteborg, till exempel fick de köra i tre bussfiler och fick 13 extra lastzoner.

”Åkeribranschen är hårt pressad”

– Projektet var tänkt att pågå i två år, men vi ser redan nu att det inte haft avsedd effekt, säger Magnus Jäderberg på trafikkontoret.

– Antalet resor har inte blivit färre. De som hade en bra fyllnadsgrad har det fortfarande, men tyvärr har inte de med lägre fyllnadsgrad ändrat sig. Varför det är så, får vi reda ut i diskussioner med åkeriföretagen.

Möjligen har en del företag inte tillräcklig internt koll på hur välfyllda fordonen är. Eller också är det kundernas krav på snabbhet som styr.

– Åkeribranschen är hårt pressad, med låg lönsamhet, så rent ekonomiskt vore det vettigt att fylla bilarna bättre. Men kanske är kraven på snabba leveranser så starka att man fokuserar på det i stället för välfyllda fordon, funderar Magnus Jäderberg.

”Nu får vi tänka om”

Totalt deltog 46 fordon från nio olika företag eller kommunala bolag när försöket startade. Men mer än hälften av dem har hoppat av.

– Avsikten var att skapa en attitydförändring, men det har vi inte lyckats med fullt ut. Nu får vi tänka om och omdefiniera projektet under det år som återstår, så att vi hittar rätt balans mellan ”piska och morot”.

Exakt vad det innebär är än så länge oklart. Trafikkontoret har gett en konsult i uppdrag att utvärdera försöket och den rapporten väntas bli klar i oktober.

Försöket finansieras delvis via EU-projektet START, där Göteborg samarbetar med Bristol, Ljubljana, Ravenna och Riga för att minska bränsleförbrukningen genom en mer effektiv godsdistribution i städerna.