Västtrafik säljer fler periodkort. Trängseln i trafiken är mindre, restiderna är kortare på de stora infartslederna och kollektivtrafiken har fler resenärer. Den utveckling som presenterades för januari, första månaden med trängselskatt i Göteborg, håller i sig även under februari.

− Effekterna på trängseln består, även om den trafikdämpande effekten av trängselskatten är något lägre i februari jämfört med januari, säger Karin Björklind på trafikkontoret.

I januari var antalet bilar som passerade betalstationerna 20 procent färre jämfört med samma period förra året. I februari var motsvarande siffra 17 procent.

Västtrafik ökar sin försäljning
På det stora hela är restiderna fortsatt kortare och på de stora lederna in mot Göteborg dessutom säkrare. Inte minst sträckan på E6 mellan Kungälv och Tingstadstunneln har haft en positiv utveckling.

− Numera vet man på ett ungefär hur lång tid det kommer att ta att köra den sträckan. Förra året kunde det ibland ta upp mot 30 minuter, det gör det inte nu, säger Karin Björklind.

Västtrafik kan konstatera att inte bara antalet påstigningar på expressbussar och pendeltåg har ökat efter trängselskattens införande, utan även antalet sålda periodkort i både januari och februari. I januari ökade försäljningen med 11 procent fler sålda kort än samma tid förra året.

I siffror räknat hade Västtrafik samtidigt sin bästa försäljningsmånad någonsin.

61 miljoner i skatteintäkter
Den 2 april ska den första avin för trängselskatten vara betald och pengarna finnas på Transportstyrelsens konto. Om så inte är fallet får man en tilläggsavgift på 500 kronor.

− Det finns ett förslag på att man först ska få en förseningsavgift på 100 kronor, men det är inget beslut taget i den frågan än, säger Eva Rosman på Transportstyrelsen.

Januari månad gav trängselskatten totalt 62 miljoner kronor i skatteintäkter, februari 61 miljoner kronor.