Göteborgs biltrafik fortsätter att minska och cyklandet ökar. Särskilt i centrala staden är minskningen tydlig – med 3,8 procent i city. Förklaringarna finns i lågkonjunkturen och den fleråriga satsningen på att få bort genomfartstrafiken innanför Vallgravarna.

Inte sedan 1970, när trafikmätningarna startade, har det varit så lite biltrafik i centrala Göteborg som nu. Förklaringarna är flera, men HansErik Svensson på Trafikkontoret tror att det är det pågående arbetet med att minska trafiken i city som har gett allt tydligare resultat.

− Det handlar om förbättrad kollektivtrafik, som gjort att färre behöver använda bilen. Men också om åtgärder som fartdämpare och gupp och om att parkeringsplatserna är dyra. Det gör att många parkerar i stadens utkanter och åker kollektivt in till city, säger han.

Resandet påverkas av konjunkturen

Även i övriga Göteborgs Stad minskade bilåkandet. För hela kommunen minskade bilresorna med 1,7 procent, samtidigt som cykelresorna ökade med fyra procent.

Att bilresorna generellt är färre har troligen även med det rådande konjunkturläget att göra.

− Minskningen började det andra kvartalet 2008, så mycket tyder på att det är knutet till arbetslösheten, konjunkturnedgången och de höga bensinpriser, säger HansErik Svensson.

1,22 personer i varje bil

Den tidigare ökningen av kollektivtrafiken har under 2009 stannat av något. Enligt Västtrafik var ökningen bara en procent under förra året. Resorna med Södra skärgårdens färjor har minskat med tre procent, medan Älvtrafiken fick ett uppsving med tio procent.

I samband med trafikmätningarna undersöks även hur många resenärer som färdas i varje bil och hur många som använder bilbälte. 2009 var personbilsbeläggningen i snitt 1,22 personer per bil och 94 procent av biltrafikanterna använde bilbälte.