Mycket på gång samtidigt. I sommar blir det jobbigare att ta bilen över Älvsborgsbron, och det är också under 2019 en bra idé att undvika att köra bil i centrala Göteborg. Det är – grovt förenklat – budskapet om trafikläget 2019 från Trafik Göteborg som är Göteborgs Stads, Trafikverkets och Västtrafiks gemensamma satsning för att nå ut med information om alla byggprojekt som pågår i stan.

Göteborg är mitt uppe i enorma nya infrastrukturprojekt som Västlänken med sina stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen, Hisingsbron och Marieholmsförbindelsen, samtidigt som gamla trotjänare som Älvsborgsbron (1967) och Vasabron (1907) behöver underhåll. Detta kommer också under 2019 att ha stor påverkan på framkomligheten.

Enligt Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafik Göteborg, är det svårt att säga om framkomligheten under 2019 generellt kommer att vara sämre än föregående år i och med att det är väldigt många olika projekt som pågår på många håll i Göteborg. Men för vissa resvägar kommer det helt klart att bli mer påfrestande, säger han.

Hisingen mest påverkat
– Relationen till Hisingen kommer att bli mer ansträngd när vi i sommar stänger av två filer i vardera riktningen på Älvsborgsbron för underhåll, och så kommer det vara till och med 2021. Ett projekt som jag tror kommer ha störst påverkan är avstängningen av Delsjövägen, säger han.

Arbetena på Älvsborgsbron beräknas få störst påverkan på Hisingssidan på eftermiddagarna – om alla fortsätter köra som vanligt kan det bli upp till 30 minuter långa bilköer mellan Sörredsmotet och Älvsborgsbron i högtrafik.

– I värsta fall kommer köerna korka igen hela Västra Hisingen. Men vi hoppas att folk kommer välja andra vägar och transportsätt, som de faktiskt gjorde när vi stängde av i Götatunneln i höstas, säger Thomas Lundgren, projektledare på Trafikverket och ansvarig för underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Stor påverkan på Korsvägen
På Delsjövägen kommer sträckan mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan att stängas av från och med den 25 februari. Anledningen är att gatan behöver stabiliseras, och arbetet beräknas bli klart till skolstarten 2019.

Också i stans mer centrala delar kommer det bli en hel del trafikomläggningar i sommar. Som vid Centralenområdet, där byggena av Västlänken, Hisingsbron och övertäckningen av E45 pågår parallellt. Och vid Korsvägen, som påverkas av flera olika byggprojekt runt omkring.

– Man kommer komma fram, men om man kan så är det en bra idé att lämna bilen hemma. I området runt Korsvägen kommer trafiken påverkas av avstängningen av Delsjövägen, och arbetena med Västlänken vid Örgrytevägen. Dessutom kommer vi göra fjärrvärmearbeten på Eklandagatan så att körfälten smalnar av. Och mellan Valand och Korsvägen kommer vi stänga av spårvagnstrafiken för underhåll i sommar, vilket också påverkar buss- och biltrafik, säger Peter Näslund, trafiksamordnare på trafikkontoret.

”Väldigt beklagligt”
Haga är ett annat område som påverkas. I och med schaktningarna för Västlänken kommer Rosenlundsbron, som korsar kanalen strax öster om Feskekôrka, att stängas av för biltrafik den 19 mars. I kombination med att Vasabron redan är avstängd kommer detta leda till att bilister får hitta välja alternativa vägar.

Vasabron stängdes och revs för rekonstruktion 2017.  Den nya bron skulle stått klar våren 2018 men bygget har blivit kraftigt försenat på grund av brister i den tidigare entreprenörens arbete som måste göras om från grunden.

– Det är väldigt beklagligt att två broar kommer att vara avstängda samtidigt, och ingenting som någon önskar. Men det kommer tyvärr att bli en överlappning tills Vasabron öppnar i juli, säger Peter Näslund.

För att trafiken ska flyta så bra som möjligt uppmanar Trafik Göteborg göteborgarna att i möjligaste mån lämna bilen hemma och i stället ta cykel eller kollektivtrafik. Kollektivtrafiken kommer liksom i dag att fortsätta vara prioriterad, så om möjjigt är det en god idé att lämna bilen hemma och ta bussen, spårvagnen eller cykeln i stället.