Under nästa år fortsätter trafikontoret att bygga ut stadens nät av cykelbanor. Under 2008 har 28 miljoner kronor satsats och för 2009 ökar summan till 35 miljoner kronor.Pengarna ska förutom att gå till cykelbanor även användas för att bygga fler cykelparkeringar och till ytterligare en etapputbyggnad av belysning utmed Säröbanan.

Under året som kommer ska även förutsättningarna för ett cykelresecentrum vid Centralstationen utredas.

– Vi ska också fortsätta med en vägvisningsutbyggnad i nordost och med fler trafiksäkerhetsåtgärder, säger Lars-Erik Lundin, trafikplanerare på trafikkontoret.

Cykelbanor som berörs av utbyggnad 2009 är: Del av Ljusårsvägen, Mellbyleden, Eriksdals kollektivtrafikknutpunkt, Tagenevägen, del av Sankt Pauligatan, Skeppgossegatan, del av södra Särövägen, delar av Hamnstråket samt del av stråket ut mot Partille.

6F5E.jpg