Gäller i hela regionen. För tredje året i rad får Göteborgs skolelever på högstadiet och gymnasiet fria resor i kollektivtrafiken. Men tack vare regeringens satsning slipper Göteborgs Stad antagligen stå för kostnaden i år.

Efter att det politiska beslutet tagits i Göteborg, om fria sommarlovskort för skolelever, stod det klart att regeringen skulle fördela 350 miljoner per år för att skolungdomar i Sverige ska kunna åka kollektivt under sommarlovet.

– Exakt hur förordningen kommer att utformas tas det beslut om inom kort, men mycket talar för att bidraget i princip kommer att täcka Göteborgs Stads kostnad för sommarlovskorten. Pengarna delas ut till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd som slussar pengarna vidare till Västtrafik, säger Hugo Lepik på trafikkontoret.

Gäller dygnet runt
Sommarlovskorten skickas ut i slutet av maj. Med sommarlovskortet går det att åka gratis med kollektivtrafiken inom hela Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Kortet gäller hela sommaren, dygnet runt, från 1 juni till 31 augusti.

– Det är en jättebra förmån att få för ungdomarna så att de kan röra sig runt i stan och regionen, säger Hugo Lepik.

För att få kortet ska du gå i grundskoleklass 6-9 eller första eller andra året på gymnasiet, vara född 1998 eller senare och vara folkbokförd i Göteborg.

Har du redan köpt kortet Fritid 100 dagar kan du få tillbaka pengar för detta.