Gjutningen har börjat. Än så länge sker mycket av arbetet med Västsvenska paketet i det dolda, men ett projekt är i full gång. Marieholmsförbindelsen – ett spektakulärt och unikt projekt som innehåller bådel en järnvägsbro över och en biltunnel under Göta älv.

Läs också: Gå en promenad och se hur och var Göteborg ska växa – Stor familjedag 17 september

Under det gemensamma namnet Marieholmsförbindelsen byggs en tunnel för biltrafik och en järnvägsbro. Tunneln ska avlasta Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen. Järnvägsbron över Göta älv och Säveån ska minska störningarna i hela järnvägssystemet och möjliggöra mer godstrafik på järnväg.

– Och detta ska vi bygga mitt i ett område där massor av småindustrier och andra verksamheter håller till, och där trafiken på E6 och E45 ska påverkas så lite som mjöligt. Det är en ordentlig utmaning, förklarar Per Rydberg som är Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen.

Göteborgslera och saneringar
Under ett seminarium för fackpress den 16 september berättade Per Rydberg om några av de utmaningar som projektet står inför. En av den är den berömda göteborgsleran

– Det är 100 meter lera ner till berget och det gör att tunneln måste grundläggas på andra sätt än till berg, berättar han och visar bilder på de olika tekniker som används för att stabilisera marken under tunneln.

Men utmaningarna handlar inte bara om att ge tunneln en stabil grund. De handlar också om att ta hand om stora mängder lermassor och sanera ytlagret.

– Vi på Trafikverket har tagit ansvar för att sanera 100 000 kubikmeter lermassor. Under det finns dock fin lera som vi tar hand om. En del av den läggs ut i Torsviken där det blir ett vadarhav för sjöfågel och ett Natura 2000-område. En annan del kommer att täcka en gammal deponi i Ekered där man ska återskapa ett friluftsområde, berättar Per Rydberg.

Sänktunnel i torrdocka
Marieholmstunneln byggs som en sänktunnel där tre tunnelelement byggs i en torrdocka på plats vid Marieholm. Varje element blir cirka 100 meter långt, 30 meter brett, 10 meter högt och väger omkring 25 000 ton. Gjutningen har påbörjats och när delarna är klara sänks de ner successivt i en muddrad ränna på botten av Göta älv.

– Vi har blivit bättre och bättre på att driva stora projekt i stadsmiljö utan att skapa kaos. De flesta projekt klarar vi av att driva i tid och på budget. För att lyckas måste man vara noggrann med både planering och drift under hela arbetsprocessen.