Tre körfält i varje riktning. Tredje och sista etappen av underhållsarbetet på Älvsborgsbron är nu klar. Den 30 augusti klockan 06.00 öppnar bron för fordonstrafik i tre körfält i varje riktning. Då öppnas också påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för all trafik och hastighetsnedsättningen upphör.

Arbetena på Älvsborgsbron har pågått i tre år. Bara två körfält har varit öppna i varje riktning och påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet har varit stängda för biltrafik. Nu är arbetets tredje etapp klar och bron återgår till normalt läge för biltrafiken från den 30 augusti.

Östra gång- och cykelbanan stängd till 15 oktober

Gång- och cykeltrafikanterna måste dock ge sig till tåls ett tag till. Den östra gång- och cykelbanan är fortsatt stängd till senast den 15 oktober för att ytan måste användas för efterarbeten. Cyklister och gångtrafikanter uppmanas att fortsätta ta det extra försiktigt och ta hänsyn till mötande trafik på den dubbelriktade västra gång- och cykelbanan.

Arbetena för att återställa bron pågår in i det sista vilket innebär att från klockan 21 på fredag 27 augusti kommer bara ett körfält i varje riktning att vara öppet och dessutom görs några korta stopp i trafiken. Detta kan påverka restiden så håll koll på trafikläget på trafiken.nu – se länk nedan.