Efter en lång debatt beslutade också Göteborgs kommunfullmäktige på torsdagskvällen att förorda alternativet med den mindre zonen med 40 betalstationer. Tidigare i veckan gick kommunstyrelsen på samma linje. På fredagen skickas Göteborgs Stads yttrande till regeringen.

Innan trängselskatter kan införas i Göteborg måste riksdagen ändra lagen och komplettera den med en Göteborgsbilaga. Beslutet om trängselskatterna kommer att fattas under våren i riksdagen och tanken är att de införs 2013.

Trängselskatterna ska ge tolv av de totalt 30 miljarder som behövs för att finansiera det västsvenska infrastrukturpaketet där några av de största satsningarna är Västlänken, Marieholmstunneln, kollektivtrafikinvesteringar enligt projekt K2020 och delfinansiering av en ersättare till Götaälvbron.

Mer om det västsvenska infrastrukturpaketet finns att läsa på Västra Götalandsregionens webbplats, se länk nedan.