54 av 81 måste rösta nej. På torsdag 23 maj fattar kommunfullmäktige beslut om det ska bli någon folkomröstning om trängselskatten eller ej. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Efter omröstning beslutade kommunstyrelsen också att avvisa folkinitiativet.

För att det ska bli en folkomröstning krävs att två tredjedelar, 54 av 81 av de närvarande ledamöterna i kommunfullmäktige röstar nej.